flowers@fuggetlenalkusz.hu

Ügyfél Panaszkezelés, rendje és lehetőségei


Tisztelt Ügyfeleink! Kérjük, hogy a társaságunk és munkatársaink tevékenysége, munkavégzése során tapasztalt, vagy vélt problémákat, mulasztásokat, negatív értékítéletet, észrevételeket osszák meg velünk. Azok kiküszöbölésével, javítsuk munkánkat, együttműködésünkkel növelve ügyfeleink elégedettségét!

·         Észrevételével, panaszával, kritikájával első sorban fordulhat az Ön ügyében eljáró munkatársunkhoz, szóban (személyesen vagy telefonon) irodáinkban, írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben).

·         Ha felvetett ügye az Ön számára nem megnyugtató módon záródik le, vagy annak megoldásában üzletkötőnk nem tud segítségére lenni, akkor fordulhat cégünk irodavezetőjéhez személyesen vagy telefonon 0620-423 88 89. (Irodáink címe, elérhetősége naprakészen megtalálható a www.flowersanddaniel.hu )

·          Amennyiben irodavezetőnk sem rendelkezik az Ön ügyének megoldásához szükséges információval, jogkörrel vagy lehetőséggel, úgy telefonon, faxon, levélben, e-mailben vagy személyesen az Ön rendelkezésére áll a cég ügyvezetője: Virág László 0672-511-111 telefonszámon hétfőtől-péntekig 9.00 -17.00-ig, a 0672-211-246 fax számon folyamatosan, a flowers@fuggetlenalkusz.hu e-mail címen vagy cégünk székhelyén személyesen, levélben vagy írásba tudja elérni. Postacím: 7626 Pécs, Major u. 9. Flowers & Daniel Kft.

 

            Panaszával fordulhat az illetékes megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, megyei Békéltető testülethez (7625 Pécs Majorossy I. u. 36., 0672-507-154,bekelteto@pbkik.hu) Partner Biztosító Társaságainkhoz, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez is.

 

A Flowers & Daniel Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft (székhely: H Magyarország, 7626 Pécs, Major u 9.,Cg.: 02-09-068313, adószám:12909755-1-02 ) a  2003. évi LX tv. 37 §-nak megfelelően tájékoztatja ügyfelét:

  • A Flowers & Daniel Kft. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) engedélye alapján, és annak ellenőrzése alatt dolgozik. Engedély száma: II-586/2002  (PSZÁF 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). A PSZÁF a társaságunk szakmai felügyeletét is ellátja és esetleges panaszával is ide fordulhat.
  • Flowers & Daniel Kft. független biztosításközvetítőként tevékenykedik. A társaság cégszerű jegyzésére ügyvezetője jogosult: Virág László.
  • Flowers & Daniel Kft. rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, amely Megbízóink érdekeit védi, és emeli az általunk nyújtott szolgáltatások biztonságát. A cégünk, vagy annak munkatársa által elkövetett szakmai hiba által okozott kár megtérítését a károsult kérheti társaságunktól, vagy társaságunk felelősségbiztosítójától. Felelősség biztosításunkat az Allianz-Hungária Biztosító Zrt kezeli. Kötvényszám: 247002328

 

 

 

Pécs, 2011. augusztus 08.

 


Fw_banner